Trusted Shops

Trusted Shops
  • Country Manager Trusted Shops w Polsce
  • Firma: Trustedshops

Jak przygotować się do sprzedaży internetowej na innych rynkach europejskich

Anna Rak, Country Manager Trusted Shops w Polsce opowie o najważniejszych regulacjach prawnych, które sprzyjają ekspansji sklepów internetowych w Europie, oraz najczęstszych błędach, które mogą skutkować nałożeniem kar na sprzedawców. Pokaże także, jak regulacje te mają się do usług i korzyści oferowanych kupującym przez liderów najważniejszych rynków europejskich, a także jakie są oczekiwania tamtejszych konsumentów ukształtowane przez takie praktyki.