CEO

Własna działalność w Wielkiej Brytanii

Własna działalność w Wielkiej Brytanii

Artykuł Szymona Niestryjewskiego przedstawia praktyczną wiedzę z zakresu księgowości na temat założenia oraz prowadzenia własnego biznesu w Wielkiej Brytanii. Z artykułu dowiesz się m.in. o wszystkich wymaganiach jakie trzeba spełniać, aby legalnie sprzedawać swoje produkty w UK, oraz zostaną przedstawione progi podatkowe obowiązujące na Wyspach.

Druga część zostanie poświęcona tematyce rejestracji VAT dla firm spoza UK, dzięki czemu dowiesz się m.in. jakie dokumenty są niezbędne, kiedy należy je złożyć oraz jakie stawki VAT obowiązują na wybrane produkty. Dodatkowo poznasz zalety oraz wady posiadania firmy w UK, jak również jakich błędów warto się wystrzegać przy zakładaniu firmy.

W zależności od branży, posiadanych zasobów inwestycyjnych, a także czy biznes mam być prowadzony w pojedynkę lub ze wspólnikami, można wybrać różne formy działalności.

  • Pierwszą opcją jest samozatrudnienie (sole trader) – to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w UK.

Do założenia firmy wystarczy posiadać aktualny adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii (można go również podać jako adres działalności) oraz NIN (National Insurance Number), czyli indywidualny numer podatnika w UK. Po założeniu konta w HRMC wystarczy tylko zarejestrować się jako self employed. Rejestracji należy dokonać przed upływem trzech miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności.

Prowadzenie własnego biznesu nie koliduje z pracą na etacie, a podatek zostanie naliczany od kwoty powyżej 11 850 funtów. Należy pamiętać, że po przekroczeniu 85 000 funtów rocznie należy zarejestrować się jako płatnik VAT, zaś zatrudniając dodatkowe osoby, zapewnić im obsługę kadrową.

Sole trader odpowiada całym majątkiem za wynik swojej działalności, w tym również długi firmy. Nie ma tu rozróżnienia na kapitał prywatny i firmowy. Zyskiem jest cały dochód po zapłaceniu podatku.

Prowadząc jednoosobową działalność w UK należy zadbać o dokumentowanie wydatków i dochodów firmy, rozliczenie roczne – Self Assessment (można rozliczyć się samodzielnie lub z pomocą biura księgowego) oraz opłacenie podatku i składek na NIN oraz ubezpieczenie.

  • Drugą opcją jest założenie spółki. W tym przypadku można wybrać między limited company lub partnership.
Limited company (spółka kapitałowa)

Spółka oferuje szerokie możliwości w zakresie tax planning (planowanie podatkowe), a więc umiejętne bilansowanie strony kosztowej z przychodami tak, aby wykazać możliwie najmniejszą podstawę opodatkowania.

Właścicielami spółki są udziałowcy, a zarządzają nimi dyrektorzy. Limited Company ma odrębną formę prawną, tak więc dyrektorzy mają ograniczoną odpowiedzialność – jedynie w zakresie poniesionych inwestycji.

Spółki kapitałowe działają na podstawie Companies Act (ustawa o spółkach), która narzuca na nie określone obowiązki. Są to: obowiązkowe rozliczenie roczne, corporation tax (podatek od spółek kapitałowych), PAYE or NI (Pay-as-you-earn oraz National Insurance – cykliczne zobowiązania związane z zatrudnianiem pracowników), deklaracje VAT oraz szczegółowy audyt.

Zyskiem dla właścicieli spółki mogą być przychody ze świadczenia pracy na jej rzecz, bądź dywidenda.

Partnership (spółka osobowa)

Partnership to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść w spółkę, bez konieczności zakładania Limited Company. To swego rodzaju połączenie (minimum) dwóch przedsiębiorców, działających na zasadach sole trader, w jedną formę prawną. Ze względu na zakres odpowiedzialności rozróżniamy trzy główne typy spółek osobowych.

  • Business Partnership to najprostsza forma partnerstwa dwóch przedsiębiorców. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za działalność spółki. Zarówno koszty, jak i dochody dzielone są równo pomiędzy współwłaścicieli. Każdy z nich składa osobne zeznanie podatkowe.
  • W przypadku Limited Partnership mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólników: general partner (wspólnik) i limited partner (komandytariusz). General partner odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast limited partner tylko do wysokości wniesionego wkładu.
  • Z kolei Limited Liability Partnership swoją formą najbardziej przypomina Limited Company. W tej strukturze wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi spółki jedynie do wielkości poniesionych inwestycji. Należy wiedzieć, że prowadzenie LLP wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami, jak statutory accounts, czy audited annual record (sprawozdania roczne).
STAWKI PODATKOWE NA ROK 2018/2019
Stawka Przychód podany w GBP
0% – kwota wolna od podatku 0 – 11 850
20% 11 851 – 46 350
40% 46 351 – 150 000
45% Powyżej 150 000
W przypadku Szkocji stawki podatkowe różnią się od obowiązujących w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.
Stawka Przychód podany w GBP
0% – kwota wolna od podatku 0 – 11 850
19% 11 851 – 13 850
20% 13 851 – 24 00
21% 24 001 – 43 430
41% 43 431 – 150 000
46% Powyżej 150 000

Sprzedaż online produktów w/do Wielkiej Brytanii – podatki oraz rejestracja do VAT

Unia Europejska nie ma wspólnej, ujednoliconej polityki podatkowej jeżeli chodzi o VAT, wskazuje wyłącznie ogólne zasady rozliczeń, w konsekwencji każdy kraj ma odrębne przepisy. Różne są również limity, po których przekroczeniu konieczne jest płacenie VAT w kraju, do którego wysyłany jest towar.

Sprzedaż poniżej limitów

Każdy przedsiębiorca bez dodatkowych formalności oraz zmian w wysokości stawki VAT (obowiązującej w kraju rozpoczęcia wysyłki) może sprzedawać i dostarczać swój towar do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W przypadku, kiedy firma jest zarejestrowana w UK wszystkie podatki odprowadzane są w Wielkiej Brytanii, niezależnie z jakiego kraju pochodzi zamówienie.

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w brytyjskim urzędzie skarbowym (HRMC), jednak ma zmagazynowany towar na terenie Wielkiej Brytanii i stąd jest on wysłany do klienta. W takim przypadku podatek musi zostać odprowadzony w UK zgodnie z obowiązującą stawką. Przed realizacją pierwszej transakcji konieczna jest rejestracja do VAT.

Sprzedaż powyżej ustalonych limitów

Przy większej sprzedaży zagranicznej należy pamiętać o progach podatkowych, które obowiązują w danym kraju. Po ich przekroczeniu konieczna jest rejestracja do VAT. W Wielkiej Brytanii jest to kwota 70 000 funtów, a sposób naliczania i rozliczania VAT regulują przepisy tzw. VAT Distance Selling. Dotyczą one jednak tylko klientów indywidualnych.

49 Wyjątek stanowi sprzedaż wyrobów posiadające akcyzę, jak tytoń i alkohol, a także dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie oraz środki transportu np. samochody. W tych przypadkach obowiązują odmienne regulacje.

Przedsiębiorca wysyłając swój towar za granicę może w dowolnym momencie zdecydować się na płacenie podatku VAT w danym kraju. W takiej sytuacji wymagana jest rejestracja w konkretnym urzędzie skarbowym. Ważne, aby złożyć niezbędne dokumenty na 30 dni przed transakcją, która ma być rozliczana według zagranicznej stawki. Należy też pamiętać, że wybierając dobrowolną opcję opodatkowania w kraju zakończenia wysyłki, trzeba będzie rozliczać się zgodnie z nową stawką i przepisami przez ustawowo określony czas. Nie można zrezygnować wcześniej.

B2B – czyli kiedy klientem jest inna firma

W przypadku sprzedaży towarów do innych przedsiębiorstw na terenie UE może zostać zastosowana zerowa stawka VAT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Ważne, aby obie firmy posiadały aktualny, europejski numer VAT (VA –EU), towar fizycznie opuścił dany kraj, a jego dostarczenie zostało potwierdzone np. listem przewozowym. W takiej sytuacji sprzedawca nie pobiera VAT, kupujący musi wykazać zarówno VAT należny jak i naliczony, w konsekwencji nie płaci podatku. Sprzedając towar do zagranicznej firmy, która nie jest płatnikiem VAT sprzedawca rozlicza się według stawki obowiązującej w jego kraju.

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Zdecydowana większość towarów i usług w Wielkiej Brytanii jest obecnie opodatkowana stawką wynoszącą 20%. Stawka obniżona w wysokości 5% obowiązuje w przypadku m.in. gazu i prądu wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe, produktów energooszczędnych, remontów domów mieszkalnych, fotelików samochodowych oraz innych produktów związanych z bezpieczeństwem dzieci. Stawka 0% dotyczy m.in. większości produktów żywnościowych, ubrań i obuwia dziecięcego, usług druku i publikacji, produktów dla niepełnosprawnych czy produktów chroniących życie lub zdrowie (np. kaski motocyklowe).

0
Jak zwiększyć sprzedaż za granicą ? 🌐

Dołącz do naszej konferencji E-wolucja ⭐️ i zwiększ konkurencyjność swojego sklepu na globalnym rynku!

🟣 08.03.2024, Kraków
🟣 22.03.2024, Łódź
🟣 26.04.2024, Lublin
🟣 13.09.2024, Gdańsk
🟣 27.09.2024, Rzeszów
🟣 11.10.2024, Białystok

Kup bilet !